Storseans

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Pehr Trollsveden kommer att hålla föredraget "Storseans".

Den börjar kl 12.00 söndag 29 oktober i föredragsrum 12.

250 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta