Spektakulära saker som hände när vi renade slott & herresäten

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Dan & Gunilla Mansfeld kommer att hålla föredraget "Spektakulära saker som hände när vi renade slott & herresäten".

Den börjar kl 13.30 lördag 28 oktober i föredragsrum 7.

300 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 12-13b
Se Hallkarta
Var med om en inspelning av ett poddavsnitt i vår poddserie på Ljuspunkten.podd. Detta avsnitt handlar om vad vi upplevde under några av våra andliga reningar av slott och herresäten. Hör oss berätta om möten med andar och spöken.