Somna snabbt släpp oro inför natten

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Camilla Gyllensvan kommer att hålla föredraget "Somna snabbt släpp oro inför natten".

Den börjar kl 11.30 lördag 25 mars i föredragsrum Hyllan.

GRATIS
Se Hallkarta
Orsaker bakom sömnlöshet kan vara stress och oro även om det vanligtvis är livsstil och ohjälpsamma sömnvanor, som lätt kan förbättras för en bättre nattsömn. Camilla Gyllensvan har hjälpt tusentals människor somna snabbt med hjälp av mediation och hypnos. Under denna workshop lär du dig enkla tekniker för att släppa stress och oro inför natten och somna snabbt.