Själskontrakt & själsfränder i turbulensen av energiskiftet

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Branka Okeijn kommer att hålla föredraget "Själskontrakt & själsfränder i turbulensen av energiskiftet".

Den börjar kl 13.30 lördag 29 oktober i föredragsrum 12.

150 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 6a
Se Hallkarta
Föreläsningen tar upp de två absolut vanligaste själskontrakten, hur de påverkar oss, hur vi kan särskilja dem och hur de spelas ut i våra liv. Branka Okeijn, Transformational Coach, andlig vägledare och Angel Therapist® berättar om själskontrakten i relation till de energiskifte vi går igenom, hur och varför våra relationer polariseras och varför just nu.