Själen & Människan

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Tine Kromm Henrie, Energiplatsen kommer att hålla föredraget "Själen & Människan".

Den börjar kl 12.45 lördag 06 april i föredragsrum 8.

100 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta
Lär dig mer om SJÄLSTYPER! Är dina tankar och känslor - människan eller själen? Själen tar med sig olika aspekter av sitt väsen när den lämnar andevärlden och dess "personlighet" kan vara väldigt olik din mänskliga. Tine är Regressionsterapeut, Tidigare Liv och Livet Mellan Liven, och var nyligen med i tidningen Nära. Inkluderar meditationen Möt ditt Högre Jag.