SJÄLEN & MÄNNISKAN

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Tine Kromm Henrie kommer att hålla föredraget "SJÄLEN & MÄNNISKAN".

Den börjar kl 15.45 lördag 29 oktober i föredragsrum 8.

150 kr
Se Hallkarta
Vad exakt är en själ och var i min kropp finns den? Är mina tankar och känslor - människan eller själen? Själen tar med sig olika aspekter när den lämnar andevärlden och dess ”personlighet” kan vara väldigt olik den mänskliga, bla beroende på själstyp. Tine är USA certifierad regressionsterapeut - tidigare liv & livet mellan liven med nuv. bas i Stockholm. Inkl. meditationen Möt ditt Högre Jag.