Seans med 2 Medium och Helande Meditation

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Kakan & Sanna kommer att hålla föredraget "Seans med 2 Medium och Helande Meditation".

Den börjar kl 16.15 söndag 29 oktober i föredragsrum 5.

200 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 15a
Se Hallkarta