Rök & Ritualer

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Reine Walfridsson kommer att hålla föredraget "Rök & Ritualer".

Den börjar kl 11.45 söndag 07 april i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
RÖK & RITUALER är en föreläsning där du bjuds in att med alla dina sinnen upptäcka naturlig rökelse och lära dig mer om hur vi människor använt rökelse sedan tidernas begynnelse i ritualer och ceremonier. Inspireras av rökelsens historia, doftsinnet och hur naturliga dofter påverkar vår kropp och vårt sinne, och dofter kan skapa en fördjupad kontakt mellan det medvetna och det undermedvetna.