Live podd med Inre & Yttre resor

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt & Benny Rosenqvist kommer att hålla föredraget "Live podd med Inre & Yttre resor".

Den börjar kl 14.00 söndag 07 april i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
Helena-Magdalena och Benny Rosenqvist är båda författare, föreläsare och arbetar som medium i Sverige och internationellt. Benny Rosenqvist är grundare till Tidningen Nära, som han startade tillsammans med Madeleine Walles. Helena-Magdalena är sedan många år en av Tidningen Näras profil, först som bloggare och nu som astrolog. I deras podd samtalar de om inre resor, medialitet, intuition och hur vi alla kan utveckla våra mediala sidor.