Andlig utveckling med kostens hjälp

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Susanne Törnqvist kommer att hålla föredraget "Andlig utveckling med kostens hjälp".

Den börjar kl 13.15 söndag 07 april i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
Genom kosten kan vi låsa upp vår inre potential, komma i kontakt med oss själva och lättare kanalisera budskap. I den här föreläsningen får vi reda på hur maten kan dimra ner vårt inre ljus, påverka våra känslor och även låsa fast våra känslor och energivibration på en viss nivå. Och vi får verktyg för hur vi kan förändra detta och ta kosten till hjälp för att höja vårt medvetande.