Redoxplanen – fyll åren med liv

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Ewa Doctor kommer att hålla föredraget "Redoxplanen – fyll åren med liv".

Den börjar kl 12.30 lördag 28 oktober i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
Ewa Doctor är unik i hälso -och fitness världen. Hon har spenderat över 30 år med att arbeta med klienter och har sett deras frustration när de försöker förändra vanor. Hon insåg att de gamla metoderna inte fungerade och att något nytt behövdes för att bryta gamla invanda beteendemönster. Med Redoxplanen erbjuder hon ett paradigmskifte och i denna föreläsning får du redskapen till att fylla åren med liv.