Säg JA till Livet = Bota din Själsliga Anorexi

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Kjell Haglund kommer att hålla föredraget "Säg JA till Livet = Bota din Själsliga Anorexi".

Den börjar kl 14.30 lördag 25 mars i föredragsrum 7.

GRATIS
Se Hallkarta
Kjell Haglund kallas Själens Krigare, hans vison är att hjälpa människor att finna mer Livsglädje och meningsfullhet i Livet. Kjell håller inspirerande föreläsningar. Hans vision är att hjälpa människor att hitta tillbaks till den de egentligen är och håller omtumlande och inspirerande föreläsningar. Kjell vänder effektivt upp och ner på vardagsbegreppen och tillför nya tankegångar.