Barns hälsa börjar innan det är fött

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

FRISKTANTEN Cecilia Korp kommer att hålla föredraget "Barns hälsa börjar innan det är fött".

Den börjar kl 13.15 söndag 26 mars i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
Hur skapar vi bra förutsättningar för våra barn att växa vidare till unga friska individer som är fulla av livslust? Tänk om en stor nyckel till hälsa är vad vi inte äter? Cecilia delar kunskap om vad bristen av näringsämnen gör för vår psykiska och fysiska hälsa idag.