Kanalisera ÄNGLAR som ett proffs!

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Branka Okeijn kommer att hålla föredraget "Kanalisera ÄNGLAR som ett proffs!".

Den börjar kl 11.45 lördag 25 mars i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
I en kort föreläsning delar Branka med sig av sina erfarenheter som hon samlat under många år i sitt arbete som andlig vägledare och Angel Therapist®. Lär dig hur du kanaliserar änglar, skillnaden mellan fantasi och verkliga budskap samt om dom fyra viktiga stegen för att vara en klar kanal. De insikter man får genom kanalisering kan vida överstiga dem man kan komma fram till på egen hand.