Transformativ healing – vägen till ett liv i linje med din inre sanning

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Annette Hagman kommer att hålla föredraget "Transformativ healing – vägen till ett liv i linje med din inre sanning".

Den börjar kl 16.15 lördag 25 mars i föredragsrum 6.

GRATIS
Se Hallkarta
Transformativ healing går på djupet och jobbar alltid för ditt högsta bästa. Denna stund är för dig som vill leva ditt liv i linje med din innersta sanning. Vi gör en transformativ meditation med syfte att rena och lyfta din energi. Annette följer energin i gruppen, frigör, öppnar upp, berättar och svarar på frågor så långt tiden räcker till. Vad som kommer upp beror på vad gruppen behöver.