Healing-Trumresa

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Tanja Dyredand kommer att hålla föredraget "Healing-Trumresa".

Den börjar kl 16.30 söndag 26 mars i föredragsrum 1.

150 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 17
Se Hallkarta
Nå ditt Akasha-arkiv för högre visdom & kapa karmatiska band! Författare Tanja Dyredand ger healing och trumresa med guidning till ditt unika Akashaarkiv för att få högre visdom och kapa de band som håller dig kvar i din livsresa! Mycket stark upplevelse! Signerad bok lottas även ut!