Den Psykedeliska Vägvisaren

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Daniel Wilby kommer att hålla föredraget "Den Psykedeliska Vägvisaren".

Den börjar kl 11.00 lördag 06 april i föredragsrum 9.

GRATIS
Se Hallkarta
Med avstamp i sin nytryckta bok Den Psykedeliska Vägvisaren pratar svampshamanen Daniel Wilby om plantmediciners plats i vår samtid, om medvetet och säkert användande, samt hur de kan användas för att läka och växa såväl på individuell som kollektiv nivå.