Paranormal aktivitet

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Serafia Andersson kommer att hålla föredraget "Paranormal aktivitet".

Den börjar kl 14.00 lördag 25 mars i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
Vilka paranormala upplevelser är vanligast förekommande i en bostad? Vilka olika typer av andar finns det egentligen? Hur kan man etablera kontakt? Hur gör man en husrening? Serafia håller en gastkramande föreläsning med spännande kunskap och inspirerande tips. Hon låter även andarna komma till tals och har med sig teknik i form av en REM POD som mäter fält och temperaturskillnad i atmosfären.