Övningar och inre ledning ger hjälp för att bli medarbetare med Gud

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

K. Gavor, A. Keivanfar kommer att hålla föredraget "Övningar och inre ledning ger hjälp för att bli medarbetare med Gud".

Den börjar kl 14.00 lördag 29 oktober i föredragsrum 1.

GRATIS
Se Hallkarta
Kwaku, ingenjör, och Atisa, speciallärare, ger praktiska exempel på andliga övningar som för dem resulterat i ökad andlig frihet och nya möjligheter att växa som människa, och stegvis vidgat perspektivet på livet som en spännande andlig erfarenhet i en fysisk kropp. Att upptäcka sig själv som en andlig varelse är bara början. Presentationen sponsras av ECKANKAR i Sverige, www.eckankar.se