Naturen är en port

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Rebecka Vik kommer att hålla föredraget "Naturen är en port".

Den börjar kl 14.30 söndag 26 mars i föredragsrum 7.

GRATIS
Se Hallkarta
De som skapar naturens skönhet är elementens väsen, och ”arkitekterna” är mer omfattande andar. Däremellan står vi människor med vår uppgift och våra möjligheter. Vi är utrustade både för att se, höra och samspela med dessa väsen. Parallellt med att vi går djupare in i naturens riken kommer vi allt längre in i oss själva. Vi vidgas och våra inre sinnen, chakrorna, blir alltmer levande.