Meditationer utanför verkligheten

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Roger Gotthardsson kommer att hålla föredraget "Meditationer utanför verkligheten".

Den börjar kl 12.30 lördag 06 april i föredragsrum 1.

100 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta
Prova på en meditation utanför verkligheten med Miranon Medias nya ljudteknik. Vi kommer kort förklara Additiv Meditation och låta dig ta de första stegen utanför din egen fysiska kropp.