Med en andlig grund förstärker du medvetandet och kreativiteten

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Gavor, Keivanfar, Uneus kommer att hålla föredraget "Med en andlig grund förstärker du medvetandet och kreativiteten".

Den börjar kl 15.00 lördag 26 mars i föredragsrum 11.

GRATIS
Se Hallkarta
Kan en lära, kontrollerade drömmar, en religion, en väg, eller en filosofi stärka förmågan att klara sig genom livet? Kwaku, Atisa och Mari, en ingenjör, en speciallärare och en kreatör ger praktiska exempel på perspektivvidgande personliga erfarenheter där inre styrka och andlig frihet varit avgörande för att kunna växa som människa. Presentationen sponsras av Eckankar