Månens Noder – ett själsdrama i 12 akter

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Wilhelm Axling, Himlaord kommer att hålla föredraget "Månens Noder – ett själsdrama i 12 akter".

Den börjar kl 13.30 söndag 26 mars i föredragsrum 1.

100 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 8b
Se Hallkarta
Månens Noder belysa en mycket intressant sida av astrologin. Här kommer Wilhelm att leda oss på en inre resa genom våra undermedvetna själsminnen och berätta om hur dessa kommit att färga vårt nuvarande levnadsöde. Månnoderna utgör en förbindelselänk till tidigare liv, menar Wilhelm. Genom att återfinna den röda tråden till vårt själsliga ursprung gör vi vårt nuvarande öde mer begripligt för oss.