Att leva som en Taoist

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Kjell Haglund kommer att hålla föredraget "Att leva som en Taoist".

Den börjar kl 13.00 lördag 29 oktober i föredragsrum 1.

GRATIS
Se Hallkarta
Vad är Taoismen och vad innebär att Leva som en Taoist?