Life is Rythm – guidad dans

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Li Tadaa kommer att hålla föredraget "Life is Rythm – guidad dans".

Den börjar kl 16.00 söndag 07 april i föredragsrum Hyllan.

GRATIS
Se Hallkarta