Lev i ljuset – lär dig kanalisera

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt kommer att hålla föredraget "Lev i ljuset – lär dig kanalisera".

Den börjar kl 11.30 lördag 29 oktober i föredragsrum 12.

150 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 6a
Se Hallkarta
Vi kan alla lära oss att stärka vår intuition och lyssna till vår egen guidning. Under denna föreläsning delar Helena-Magdalena med sig om hur du kan öppna upp och träna på att lära dig kanalisera. Under föreläsningen får du en större klarhet i hur the spirit kommunicerar med oss och hur du bättre kan få till dig och förstå de budskap som kommer till dig.