Låt din andlighet berika din sexualitet

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Sara Stenlind kommer att hålla föredraget "Låt din andlighet berika din sexualitet".

Den börjar kl 12.15 söndag 30 oktober i föredragsrum 5.

80 kr
Se Hallkarta
Andligheten är en fantastisk nyckel till att berika dina intima möten - med dig själv och andra. Att gå från "mugglar-sex" till magi! Välkommen till ett öppenhjärtligt föredrag om hur du kan låta din erfarenhet av meditation, healing, kanalisering etc visa vägen. Föreläsare: Sara Stenlind, All of Life, monter C-hallen 7a.