Låt din andlighet berika din sexualitet

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Sara Stenlind kommer att hålla föredraget "Låt din andlighet berika din sexualitet".

Den börjar kl 12.15 lördag 25 mars i föredragsrum 5.

80 kr, VID FÖREDRAGSRUMMET
Se Hallkarta
Andligheten är en fantastisk nyckel till att berika dina intima möten - med dig själv och andra. Att gå från "mugglar-sex" till magi! Välkommen till ett öppenhjärtligt föredrag om hur du kan låta din erfarenhet av meditation, healing, kanalisering etc visa vägen. Sara utbildar i självmedvetenhet via sessioner, workshops och retreat. www.alloflife.se.