Läk dina trauman med energimedicin

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Tia Jumbe kommer att hålla föredraget "Läk dina trauman med energimedicin".

Den börjar kl 11.45 söndag 30 oktober i föredragsrum Scenen.

GRATIS
Se Hallkarta
De flesta av oss bär på trauman som hindrar oss från att leva fullt ut. Händelser i barndomen skapar blockeringar i energisystemet, men även trauman från tidigare liv eller generationer håller oss tillbaka. Här får du veta hur trauman hindrar dig från att leva det liv du längtar efter - och hur du kan läka med den uråldriga energimedicinen. Tia Jumbe är författare och energimedicinterapeut.