Intuition @ work – your secret advantage

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Maurice Jenkens kommer att hålla föredraget "Intuition @ work – your secret advantage".

Den börjar kl 15.30 lördag 29 oktober i föredragsrum Scenen.

GRATIS
Se Hallkarta
Vad är intuition egentligen och vad säger forskningen om intuition? Maurice Jenkens utbildar och coachar ledare inom EQ. Han hjälper till med att bena ut vad Intuition egentligen är och hur den bokstavligen jobbar för oss. Det finns olika typer av intuition och vi ska titta på 2 olika versioner av intuition, intuitionens 4 komponenter och vilken roll vårt DNA spelar. Föreläsningen baseras på forskning, modern litteratur och kända exempel.