Sound Journey – Ljudresa

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Eva Kock kommer att hålla föredraget "Sound Journey – Ljudresa".

Den börjar kl 13.15 söndag 30 oktober i föredragsrum 5.

150 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 10a
Se Hallkarta
Jag tar er med på en meditativ resa i ert inre med hjälp av olika instrument och min röst.