Kanaliserade budskap från Universum

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Camilla Brolin kommer att hålla föredraget "Kanaliserade budskap från Universum".

Den börjar kl 12.30 söndag 07 april i föredragsrum 1.

200 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 3b
Se Hallkarta
Kom och lyssna när Camilla kanaliserar universell visdom till gruppen och även personliga budskap till så många som möjligt av besökarna. Under denna föreläsning kommer Ärkeängel Mikael vara den som förmedlar budskapen via Camilla: han är direkt, träffsäker och kärleksfull. Kom och ta del av den frekvenshöga energin som fyller hela rummet under föredraget!