Kanaliserade budskap från Universum

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Camilla Brolin, Billablin kommer att hålla föredraget "Kanaliserade budskap från Universum".

Den börjar kl 16.00 lördag 25 mars i föredragsrum 12.

200 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 3a
Se Hallkarta
Genom medium Camilla Brolin så kommer änglar och guider och ger deltagarna kärleksfulla och kraftfulla budskap! Deras budskap syftar till att öka vårt välmående och få vägledning i vardagen. De entiteter Camilla jobbar med är vanligtvis guider och änglar samt högre medvetanden från Universum. Budskapen förmedlas till deltagarna som grupp och även personliga budskap till en del av deltagarna.