Hur jag plötsligt blev medial kanal

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Helena Janneby kommer att hålla föredraget "Hur jag plötsligt blev medial kanal".

Den börjar kl 16.00 lördag 29 oktober i föredragsrum 9.

GRATIS
Se Hallkarta