Hur Edward Bachs blommor kan hjälpa oss

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

ROSER TOLOSA ARNÓ kommer att hålla föredraget "Hur Edward Bachs blommor kan hjälpa oss".

Den börjar kl 11.15 söndag 29 oktober i föredragsrum 5.

GRATIS
Se Hallkarta
Vi vet att sjukdom är en känslomässig obalans. Bachblommor agerar på orsakerna till obalanser och inte på effekterna. En enkel men effektiv terapi!