Högkänslighet på gott och ont – med kärlek som källa

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Maria Sadholm kommer att hålla föredraget "Högkänslighet på gott och ont – med kärlek som källa".

Den börjar kl 11.15 söndag 30 oktober i föredragsrum 5.

GRATIS
Se Hallkarta