Hjärnro för högkänsliga – mer energi och inre lugn

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Anette Ek kommer att hålla föredraget "Hjärnro för högkänsliga – mer energi och inre lugn".

Den börjar kl 10.30 söndag 29 oktober i föredragsrum 7.

GRATIS
Se Hallkarta
Vad gör högkänsliga stressade och vad kan du göra för att minska stressen? I föreläsningen berättar hsp-coachen Anette om hur hennes hjärna blev så påverkad av stress att hon visade alla tecken på utmattningssyndrom och hur hon insåg att hon måste göra något. Du får exempel på stressfällor och hur de kan bemötas mentalt. Du får prova att använda din andning för att reglera din energinivå.