Hitta ditt livs högre syfte!

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt kommer att hålla föredraget "Hitta ditt livs högre syfte!".

Den börjar kl 12.30 söndag 30 oktober i föredragsrum 12.

150 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 6a
Se Hallkarta
Vi människor lever med vår själ i liv efter liv. Innan vi föds så gör vi upp ett heligt kontrakt, vår livsplan inför detta liv. Genom att stärka kontakten med din själ, din intuition så kan du få ledtrådar och guidning genom livet. Du får en större förståelse om vem du är och varför du är här och även ditt eller dina högre livssyften.