Helande trumresa med Fia Almenius, Änglarnas vrå

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Fia Almenius kommer att hålla föredraget "Helande trumresa med Fia Almenius, Änglarnas vrå".

Den börjar kl 13.15 söndag 26 mars i föredragsrum 5.

200 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 18
Se Hallkarta
En guidad trumresa i de olika världarna. Vi frigör tunga energier såsom våra egna tankar, känslor, relationer mm i den undre världen. Sedan kan vi fylla på med nya lätta energier samt att få vara i rymdens stillhet i den övre världen. I mellanvärlden (vår värld) ökar vi vår medvetenhet för att ta oss framåt mot våra drömmar/mål. Under resan kan vi möta på våra kraftdjur, guider, änglar mm.