Hälsorisken med den trådlösa tekniken

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Anders Sydborg och Olle Johansson kommer att hålla föredraget "Hälsorisken med den trådlösa tekniken".

Den börjar kl 15.00 söndag 27 mars i föredragsrum Scenen.

GRATIS
Se Hallkarta
Över hela världen talas det om trådlöst 5G och 6G, ”smart roads and smart cars”, Artificiell Intelligens (AI), och kylskåp som beställer hem mjölk åt dig. Folk oroar sig för hälsoeffekterna av all denna strålning, och frågan är: kan vi skydda oss? Är detta ett galet experiment som kan äventyra livet på jorden, eller är det en livsnödvändighet precis som rent vatten, ren luft, omtanke och kärlek?