Grupphealing med Energisång

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Kent Asp kommer att hålla föredraget "Grupphealing med Energisång".

Den börjar kl 14.15 lördag 25 mars i föredragsrum 6.

200 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 9a
Se Hallkarta
Välkommen till en stunds avslappning där jag med hjälp av allas energier skapar en intuitivt inkluderande berättelse som jag varvar med stärkande energisång. Jag arbetar även som transformationscoach med det egenutvecklade konceptet Mindknowlogy. Genom att vidga min medvetenhet ser jag varför du låser dig samt hur du blir fri på ett fysiskt, känslomässigt, logiskt samt andligt plan.