Grupphealing – Intuitivt guidad av Kent Asp

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Kent Asp kommer att hålla föredraget "Grupphealing – Intuitivt guidad av Kent Asp".

Den börjar kl 11.30 lördag 26 mars i föredragsrum 7.

200 KR. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 9a
Se Hallkarta
Jag ser allt som energier. Det är min förmåga att läsa av en publik och under grupphealingen på individnivå medvetandegöra varför en obalans existerar samt hur den återställs. Som healer healar jag ingen. Jag medvetandegör varför du haft en obalans samt hur den nu kan återskapas.