En svensk indian

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Conny Andersson kommer att hålla föredraget "En svensk indian".

Den börjar kl 14.30 söndag 29 oktober i föredragsrum 7.

100 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta
Boken "En svensk indian" är en verklig historia om sanning och frihet Conny är snuten som blev en indian och här får du följa med på hans kallelse från Gud att avslöja ondskan och att befria människan. Conny får vid 4 års ålder en stark insikt att världen består av slaveri och lögner. Här berättar han om sina personliga framgångar och kriser.