En stund i trummans kraft, kraftfull trummeditation

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Lasse Ström kommer att hålla föredraget "En stund i trummans kraft, kraftfull trummeditation".

Den börjar kl 16.00 lördag 28 oktober i föredragsrum 12.

150 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 18
Se Hallkarta
Välkomna till en Kraftfull Trummeditation med mig, Lasse Ström. Intentionerna kan variera från människa till människa och så ska det vara. Men min inriktning i trumningen kommer till stor del vara att släppa och gå vidare. I denna tid behöver vi jordning och balans. Styrka och kraft. Sätta ner fötterna för att kunna gå framåt med power.