En stund i trummans kraft, kraftfull trummeditation

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Lasse Ström kommer att hålla föredraget "En stund i trummans kraft, kraftfull trummeditation".

Den börjar kl 16.00 lördag 28 oktober i föredragsrum 12.

150 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 18
Se Hallkarta