Emotional healing – an energy approach

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Ali Atman kommer att hålla föredraget "Emotional healing – an energy approach".

Den börjar kl 15.30 söndag 07 april i föredragsrum 7.

50 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta
How to heal our emotions and transform ourselves.