Egenvård för lymfmassage

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Eva Kock kommer att hålla föredraget "Egenvård för lymfmassage".

Den börjar kl 15.15 söndag 26 mars i föredragsrum 5.

100 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 10a
Se Hallkarta
Här får du lära dig lymfmassage och andning för egen vård. Ni som har fibromyalgi, lipödem eller ont på kroppen, ta chansen att få göra skillnad i erat liv.