Eclipse den 8 april, vad innebär det?

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Lotta Sjöberg, Må bra med Lotta kommer att hålla föredraget "Eclipse den 8 april, vad innebär det?".

Den börjar kl 16.30 söndag 07 april i föredragsrum 5.

75 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta
Pratar om vad Eclipse är och hur det kan påverka ditt stjärntecken. Den 8 april har vi årets första Eclipse.