Cacao, “Food of the Gods”

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Daniel Suurna & Fiorella Garibalidi kommer att hålla föredraget "Cacao, “Food of the Gods”".

Den börjar kl 12.30 söndag 29 oktober i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
Välkommen till presentationen om "Food of the Gods" - den ceremoniella kakaon och dess fantastiska egenskaper. Ceremoniella kakaon har spelat en central roll i ceremoniella och andliga praktiker hos många ursprungsbefolkningar, inklusive Mayafolket och Aztekerna.