Bli den bästa versionen av dig själv!

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Elisabeth Edborg kommer att hålla föredraget "Bli den bästa versionen av dig själv!".

Den börjar kl 12.30 lördag 29 oktober i föredragsrum 12.

100 kr
Se Hallkarta
Elisabeth Edborg är certifierat medium, transmedium och healer, verksam i Stockholm. Elisabeth berättar hur hon som medium kan hjälpa dig med personlig utveckling dvs få så bra liv och må så bra som möjligt. Under föredraget förmedlar Elisabeth även budskap till gruppen kollektiv och individuellt för att inspirera till att bli den bästa versionen av dig själv.