Bevis för själens överlevnad

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

MariaTherese Bohman Ager kommer att hålla föredraget "Bevis för själens överlevnad".

Den börjar kl 14.45 söndag 29 oktober i föredragsrum 8.

100 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 9b
Se Hallkarta
MariaTherese Bohman Agerhill, spiritualistiskt medium och healer driver Mithera Development Spiritualistiska Center tillsammans med hennes man Ulf Bohman. MariaTherese och Ulf berättar utifrån sina erfarenheter om ”bevis för själens överlevnad”. Går det att bevisa? På vilket sätt? MariaTherese har även skrivit en bok med samma titel som finns i montern C9b för signering.